fbpx

Privacybeleid Voor ActiveCampaign Met Nederlandse Support Via MailHop

Privacybeleid - MailHop

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018 - versie 1.1.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw ge­bruik­s­er­va­ring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit pri­va­cy­be­leid is van toepassing op de diensten van MailHop. Je dient je ervan bewust te zijn dat MailHop niet ver­ant­woor­de­lijk is voor het pri­va­cy­be­leid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het pri­va­cy­be­leid te accepteren.

MailHop res­pec­teert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lij­ke informatie die je ons verschaft ver­trou­we­lijk wordt behandeld.

Ons Gebruik Van Verzamelde Gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MailHop of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw per­soon­lij­ke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te be­ant­woor­den. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MailHop of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere per­soon­lij­ke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­stand­jes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie ge­ge­ne­reer­de informatie over jouw gebruik van de website kan worden over­ge­bracht naar eigen beveiligde servers van MailHop of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en in­ter­net­ge­bruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit pri­va­cy­be­leid tenzij we van tevoren jouw toe­stem­ming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de ver­trou­we­lijk­heid van jouw gegevens te res­pec­te­ren.

Veranderingen
Deze pri­va­cy­ver­kla­ring is afgestemd op het gebruik van en de mo­ge­lijk­he­den op deze site. Eventuele aan­pas­sin­gen en/​of ver­an­de­rin­gen van deze site, kunnen leiden tot wij­zi­gin­gen in deze pri­va­cy­ver­kla­ring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pri­va­cy­ver­kla­ring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mo­ge­lijk­heid tot het inzien, veranderen, of ver­wij­de­ren van alle per­soon­lij­ke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mo­ge­lijk­heid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of zelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie on­der­staan­de con­tact­ge­ge­vens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services - op onze en andere websites - niet correct func­ti­o­ne­ren als cookies zijn uit­ge­scha­keld in jouw browser.

Vragen en feedback
We con­tro­le­ren regelmatig of we aan dit pri­va­cy­be­leid voldoen. Als je vragen hebt over dit pri­va­cy­be­leid, kun je contact met ons opnemen.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je wilt accepteren of bekijk de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Cookie instelingen